...یاس ایران... با سلام خدمت دوستان. این وبلاگ کاملا شخصی است و اگر مطالب جالب و مفیدی برای نمایش دارید حتما به ایمیل من بفرستید. ممنون. http://yaseiran.mihanblog.com 2020-03-26T02:04:27+01:00 text/html 2014-03-05T16:43:00+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh زن باید http://yaseiran.mihanblog.com/post/424 <div align="center"><img style="width: 450px; height: 167px;" title="طنز زن باس, مطالب طنز وخنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu4416.jpg" alt="طنز زن باس, مطالب طنز وخنده دار"><br><br><img style="width: 450px; height: 167px;" title="طنز زن باس, مطالب طنز وخنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu4419.jpg" alt="طنز زن باس, مطالب طنز وخنده دار"><br><br><img style="width: 450px; height: 167px;" title="طنز زن باس, مطالب طنز وخنده دار" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu4423.jpg" alt="طنز زن باس, مطالب طنز وخنده دار"><br></div> text/html 2013-08-11T14:42:32+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh خنده http://yaseiran.mihanblog.com/post/423 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تو نت آگهی زده روغن مار صد در صد گیاهی!<br>ای خدایا تو رو به همین وقت قسم منو بکش راحتم کن..<br></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">میگن تو جهنّم ترتیب روزا اینجوریه:<br>شنبه<br>عصر جمعه<br>عصر جمعه<br>عصر سیزده به در<br>31 شهریور<br>عصر جمعه<br><br></font><hr><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شما هم وقتی شبا یهو از خواب بیدار می شید گوشیتونو با یه چشم چک می کنید!؟</font><br><br><hr><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">توی دوره و زمونه ایی که یه پسر ۱۶ ساله با ۴۰ کیلو وزن و یه ماشین شاسی بلند<br>میشه مرد رویاها، ما همون نامرد باشیم بهتره!</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div> text/html 2013-07-19T08:49:55+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh امتحان وزرا http://yaseiran.mihanblog.com/post/422 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">یکی از روزها، پادشاه سه وزیرش را فراخواند و از آنها درخواست کرد کار عجیبی انجام دهند :</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از هر وزیر خواست تا کیسه ای برداشته و به باغ قصر برود و اینکه این کیسه ها را&nbsp; برای پادشاه با میوه ها و محصولات تازه پر کنند.</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">همچنین از آنها خواست که در این کار از هیچ کس کمکی نگیرند و آن را به شخص دیگری واگذار نکنند…</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">وزراء از دستور شاه تعجب کرده و هر کدام کیسه ای برداشته و به سوی باغ به راه افتادند !...</font><br></div><p align="justify"> </p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">وزیر اول که به دنبال راضی کردن شاه بود بهترین میوه ها و با کیفیت ترین محصولات را جمع آوری کرده و پیوسته بهترین را انتخاب می کرد تا اینکه کیسه اش پر شد…</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">وزیر دوم با خود فکر می کرد که شاه این میوه ها را برای خود نمی خواهد و احتیاجی به آنها ندارد و درون کیسه را نیز نگاه نمی کند، پس با تنبلی و اهمال شروع به جمع کردن نمود و خوب و بد را از هم جدا نمی کرد تا اینکه کیسه را با میوه ها پر نمود…</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">وزیر سوم که اعتقاد داشت شاه به محتویات این کیسه اصلا اهمیتی نمی دهد. کیسه را با علف و برگ درخت و خاشاک پر نمود !!!</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">روز بعد پادشاه دستور داد که وزیران را به همراه کیسه هایی که پر کرده اند بیاورند</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و وقتی وزیران نزد شاه آمدند، به سربازانش دستور داد، سه وزیر را گرفته و هرکدام را جدا گانه با کیسه اش به مدت سه ماه زندانی کنند…!!! </font></div> text/html 2013-07-19T08:45:59+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh احساس مرگ http://yaseiran.mihanblog.com/post/421 <p align="justify"><font size="2">به هنگام حمله ی ناپلئون به روسیه دسته ای از سربازان او در مرکز شهر کوچکی از آن سرزمین همیشه برف در حال جنگ بودند ...</font></p><div align="justify"><font size="2"><br>یکی از فرماندهان به طور اتفاقی از سواران خود جدا می افتد و گروهی از قزاقان روسی رد او را می گیرند و در خیابانهای پر پیچ و خم شهر به تعقیب او می پردازند .<br><br>فرمانده که جان خود را در خطر می بیند پا به فرار می گذارد و سر انجام در کوچه ای سراسیمه وارد یک دکان پوست فروشی می شود و با مشاهده ی پوست فروش ملتمسانه و با نفس های بریده بریده فریاد می زند : کمکم کن جانم را نجات بده . کجا می توانم پنهان شوم؟!<br><br>پوست فروش میگوید : زود باش بیا زیر این پوستینها و سپس روی فرمانده مقداری زیادی پوستین می ریزد ...<br><br></font></div><p align="justify"> </p><div align="justify"><font size="2"> پوست فروش تازه از این کار فارغ شده بود که قزاقان روسی شتابان وارد دکان می شوند و فریاد زنان می پرسند : او کجاست ؟ ما دیدیم که او آمد تو!!!<br><br>قزاقان علیرغم اعتراضهای پوست فروش دکان را برای پیدا کردن فرمانده فرانسوی زیر و رو می کنند . آنها تل پوستین ها را با شمشیرهای تیز خود سیخ می زنند اما او را نمی یابند سپس راه خود را می گیرند و می روند .<br><br>فرمانده پس از مدتی صحیح و سالم از زیر پوستینها بیرون می خزد و در همین لحظه سربازان او از راه می رسند...<br></font></div><br><br> text/html 2013-07-19T08:40:49+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh آموختن http://yaseiran.mihanblog.com/post/420 <div align="justify"><font size="2">همگی به صف ایستاده بودند تا از آنها پرسیده شود؛ نوبت به او رسید: "دوست داری روی زمین چه کاره باشی؟" گفت: می خواهم به دیگران یاد بدهم، پس پذیرفته شد! چشمانش رابست، دید به شکل درختی در یک جنگل بزرگ درآمده است. باخودگفت: حتما اشتباهی رخ داده است! من که این را نخواسته بودم؟!....</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font><p align="justify"><font size="2">سالها گذشت تا اینکه روزی داغ تبر را روی کمر خود احساس کرد، با خود گفت : این چنین عمر من به پایان رسید و من بهره ی خود را از زندگی نگرفتم! با فریادی غم بار سقوط کرد و با صدایی غریب که از روی تنش بلند میشد به هوش آمد!</font></p><p align="justify"><font size="2"><br></font></p><p align="center"><font color="#33CC00" size="3">حالا تخته سیاهی بر دیوار کلاس شده بود!</font></p> text/html 2013-07-19T08:36:43+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh فرق دو نسل http://yaseiran.mihanblog.com/post/419 <div align="center"><font size="4"><font color="#FF0000">" فرق ما با نسل جدید "</font><br><br>اون چیه که بدون اون نمیشه زندگی کرد، اما دیده نمی شود؟<br><br><font color="#33CC00">جواب ما: هوا</font><br><br><font color="#6666CC">جواب نسل جدید: وایرلس </font></font></div> text/html 2013-07-19T08:28:43+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh لبخند http://yaseiran.mihanblog.com/post/418 <div align="center"><font size="2">ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺑﻪ دوستم ﻣﯿﮕﻢ : ﮐـﻼﻏﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﺧﺒـﺮ آﻭﺭﺩﻩ ﮐـﻪ<br>ﺳﯿﮕـﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﯽ ...<br>ﻣﯿﮕــﻪ : ﺗﻮ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺯﻧـﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧـﯽ ﺑﺎ<br>ﭘﺮﻧـﺪﻩ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨـﯽ؟<br><br></font><hr><br><font size="2">ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺍﯾﻦ<br>ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪ:<br><font color="#FF6666">" ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﻪ<br>ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ".</font><br>ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺪﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ:<br><font color="#FF6666">"ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﯾﻪ<br>ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ "!</font><br>ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ. ﺁﺧﺮﯾﻦ<br>ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ:<br><font color="#FF6666">" ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻏﺬﺍ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ"!<br><br></font></font><hr><font size="2"><font color="#FF6666"><br></font> </font></div> text/html 2013-07-09T14:59:16+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh هر چی خدا بخواد http://yaseiran.mihanblog.com/post/417 <p style="text-align: justify;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">یكی از زهاد را بیماری عارض شد. شخصی به عیادت او رفت و او را شادمان دید و زبانش را به شكر و ثنا متذكر یافت.</font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت: می خواهی كه خدای تعالی تو را شفا دهد؟</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: #800000;"> <font color="#FF0000">گفت: نه.</font></span></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت: می خواهی به وضع بیماری بمانی؟</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: #800000;"> <font color="#CC0000">گفت: نه.</font></span></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت: پس چه می خواهی؟</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="color: #800000;"> <font color="#CC33CC">گفت: آن را می خواهم كه خدا می خواهد.</font></span></strong></font></p> text/html 2013-07-05T05:47:49+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh دیروز- امروز http://yaseiran.mihanblog.com/post/416 <div align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3180.jpg" alt="ترول ایرانی, ترول, عکس های خنده دار" title="ترول ایرانی, ترول, عکس های خنده دار"></div> text/html 2013-07-05T05:46:25+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh تحول عظیم در آموزش و پرورش... http://yaseiran.mihanblog.com/post/415 <div align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3179.jpg" alt="ترول ایرانی, ترول, عکس های خنده دار" title="ترول ایرانی, ترول, عکس های خنده دار"></div> text/html 2013-07-05T05:45:12+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh بچه خر خون... http://yaseiran.mihanblog.com/post/414 <div align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3177.jpg" alt="ترول ایرانی, ترول, عکس های خنده دار" title="ترول ایرانی, ترول, عکس های خنده دار"></div> text/html 2013-06-07T05:19:01+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh صداقت http://yaseiran.mihanblog.com/post/413 <div align="center"><strong><div style="text-align: center;"><strong>مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت&nbsp;</strong></div></strong></div><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>آن زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت.&nbsp;</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید.</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند.&nbsp;</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>هنگامى که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. او از مرد فقیر عصبانى شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;و روز بعد به مرد فقیر گفت:دیگر از تو کره نمى خرم،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است.</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت:ما ترازویی نداریم و&nbsp;</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار مى دادیم.&nbsp;</strong></font></p><p style="text-align: center;"><strong><font style="color: rgb(51, 51, 204);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#000000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">یقین داشته باش که:به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم!</font><br></font></strong></p> text/html 2013-06-05T16:30:10+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh سوال http://yaseiran.mihanblog.com/post/412 <div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">یه سوال از بچگی مغز منُ درگیر کرده:<br><br>این که تو جر و بحث بهت میگن حالا نشونت میدم دقیقاً چیو میخان نشون بدن؟<br></font><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font><hr><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کره ای: هیچ چی مثل منتظر بودن واسه عشقت عذاب آور نیست<br>آمریکایی: هیچ چی مثل منتظر بودن واسه یه ساندویچ گرم عذاب آور نیست<br>یونانی: هیچ چی مثل منتظر بودن واسه یه دسته چک عذاب آور نیست<br>انگلیسی: هیچ چی مثل منتظر بودن واسه یه مهمونی بزرگ عذاب آورر نیست<br>برزیلی: هیچ چی مثل منتظر بودن واسه یه مسابقه فوتبال عذاب آور نیست<br>ایرانی: انگار شما تا حالا با dialup کار نکردید!!!</font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></div> text/html 2013-06-05T06:48:54+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh احساس http://yaseiran.mihanblog.com/post/411 <div align="center"><img title="تصاویر,تصاویر زیبا,تصاویر روز,عکس " alt="تصاویر,تصاویر زیبا,تصاویر روز,عکس" src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/92/picday/03/03-1-11.jpg"><br><hr><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/92/picday/02/02-29-14.jpg" alt="تصاویر,تصاویر زیبا,تصاویر روز,عکس" title="تصاویر,تصاویر زیبا,تصاویر روز,عکس "></div> text/html 2013-06-05T06:44:16+01:00 yaseiran.mihanblog.com Amin Kh تاقدیس! http://yaseiran.mihanblog.com/post/410 <div align="center"><img title="تصاویر,تصاویر زیبا,تصاویر روز,عکس " alt="تصاویر,تصاویر زیبا,تصاویر روز,عکس" src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/92/picday/01/01-15-05.jpg"></div>